„Dragūno“ kineziterapeutas tęsia savo kvalifikacijos kėlimą

Klaipėdos miesto rankinio klubas „Dragūnas“, vykdydamas projektą „Sporto specialistų kvalifikacijos kėlimas siekiant skatinti jaunimo fizinio aktyvumo ugdymą“ (SRF-KT-2019-1-0038), siekia sudaryti sąlygas klubo sporto specialistams susipažinti su naujausiomis fizinio aktyvumo skatininimo, treniravimo programomis ir kineziterapijos aktualijomis, o vėliau jas pritaikyti praktikoje, taip aktyvinant tikslinę grupę ir ugdant optimalaus fizinio aktyvumo įpročius.

Klubo kineziterapeutas Šarūnas Jurkšys tęsia savo kvalifikacijos kėlimą tęstiniuose kursuose. 2021 m. birželio 28 – liepos 2 d. ir rugpjūčio 28 – rugsėjo 1 d. dalyvavo Kaune vykusiuose tęstiniuose kvalifikacijos kėlimo  mokymuose „Maitland profesiniai mokymai“. 

Tai seminarų ciklas, kurį sudarė 4 dalys (dalyvauta 3-ios ir 4-os savaitės seminaruose).

„Maitland manualinė terapija – tai manualinės terapijos gydymo būdas, kuriuo siekiama gydyti sąnarių, raumenų ir nervų sistemos patologijas. Kas daro šią metodiką specialia, tai kombinacija naujausių mokslinių žinių, individualaus ir specifinio gydymo taikymas. Maitland koncepcija – šiandieninis aukščiausias standartas ištyrime bei gydyme, kuris moko klinikinio mąstymo bei tinkamų sprendimų pritaikant gydymą“, – apie metodą pasakojo kineziterapeutas Š. Jurkšys.

Seminarų metu buvo supažindinama su Maitland manulinės terapijos metodikomis, klinikiniu pritaikymu (analizuoti, interpretuoti ir pritaikyti specifinį gydymą judamojo aparato disfunkcijoms). Seminarą organizavo UAB „Kineziterapijos klinika“, lektoriai: Sandra Baumgartner bei kartu su ja atvykęs jaunesnysis instruktorius.

Kvalifikacijos kėlimo renginiuose įgytos žinios ir gebėjimai sėkmingai taikomi klubo veikloje.

Įgytos naujos profesinės kompetencijos padeda tikslingai organizuoti ir vykdyti klubo veiklą, išvengti sportinių traumų arba laiku suteikti tinkamą, šiuolaikiniais efektyviais metodais pagrįstą pagalbą specifinio gydymo reiklalaujantiems asmenims.

 

Projektas „Sporto specialistų kvalifikacijos kėlimas siekiant skatinti jaunimo fizinio aktyvumo ugdymą“ bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra.