Projektai

Klaipėdos miesto rankinio klubo „Dragūnas“ vykdomi projektai

„Sporto specialistų kvalifikacijos kėlimas siekiant skatinti jaunimo fizinio aktyvumo ugdymą“. 2019-08-01, projekto pabaiga 2022-12-31. 

Projekto vertė 23 190,00 Eur (SRF indėlis: 21 490,00 Eur)

2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijoje kalbama apie tai, kad reikia sukurti ir tobulinti sveikos gyvensenos propagavima, tobulinti sporto specialistų kvalifikacijos kėlimo sistemą, derinant visų sporto specialistų interesus, pareigas ir galimybes tobulinti savo profesinę, kultūrinę, bendrąją ir socialinę kompetenciją. Klaipėdos miesto rankinio klubo „Dragūnas“ sporto specialistai nuolatos stengiasi tobulėti ir įgyti naujų kvalifikacijų, tobulindami treniruočių darbą ir metodiką, siekdami gerinti sportuojančių jaunuolių fizines savybes ir jų sveikatos rodiklius, įtraukti Klaipėdos miesto jaunimo bendruomenę į fizinio aktyvumo skatinimo programas.
Projekto tikslas bei uždaviniai yra siekti, kad „Dragūno“ sporto specialistai turėtų galimybę susipažinti su naujausiomis fizinio aktyvumo skatininimo, treniravimo programomis ir kineziterapijos aktualijomis ir jas pritaikytų praktikoje, siekiant įgyvendinti Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų programos stateginį uždavinį – ugdyti optimalaus fizinio aktyvumo įpročius.
Projekto metu Klaipėdos „Dragūno“ sporto specialistai dalyvaus įvairiuose Europoje pripažintų, aukšto lygio dėstytojų vedamuose seminaruose, sieks įgytį naujų žinių, pakelti savo kvalifikaciją ir visą gautą informaciją skleisti klubo bendruomenei bei Klaipėdos miesto jaunimui gerinant jaunimo fizinio aktyvumo didinimą, siekiant juos skatinti reguliariai užsiimti fizine veikla, gerinti treniruočių darbą taikant naujausias metodikas, mažinti traumų rizika ar taikyti jų prevenciją, reabilitaciją. Įgytomis žiniomis dalinsis su sporto specialistais, kolegomis.

Projektas „Sporto specialistų kvalifikacijos kėlimas siekiant skatinti jaunimo fizinio aktyvumo ugdymą“ bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

 

 

 

Plačiau apie projekto veiklas:

Kelti kvalifikacijos – į Čempionų lygos nugalėtojų klubą

Gilinti žinių – į Švediją

Apie kineziterapijos naujienas – iš profesionalų lūpų